About Me

My photo
"...saya cuma kehilangan cincin dan bukan kehilangan jari."

Saturday, November 10, 2012

LELAKI & WANITA


LELAKI :-
L = Lebih
E = Ensem
L = Lelaki
A = Andai
K = Kuat
I = Imannya
&
WANITA :-
W = Wanita
A = Akan
N = Nampak
I = Indah
T = Tutup
A = Auratnya >_<